این آستانه مقدس در غرب سمنان در محله زاوغان ، خیابان امام حسین و دو کیلومتری ترمینال واقع شده است . نام شریفش علی اشرف فرزند عمر اشرف بن امام زین العابدین ( ع ) و از علما و دانشمندان حدیث بوده است . وی اعلی جد مادری سید مرتضی و سید رضی می باشد و ناصر کبیر پادشاه طبرستان و دیلم فرزند اوست . پدر حضرت علی اشرف (ع)از روحانیون و عباد و زهاد عالیقدر بود . ایشان با اینکه در دستگاه دولت عباسی و اموی بسیار محترم و دارای منزلت بوده اما در ملک و سیاست دخالت نکرد و حقی بزرگ در ترویج مذهب شیعه به گردن سمنان دارد . مادر امامزاده اشرف ( ع ) ، ام سلمه دختر امام حسن ( ع ) است که دارای دو فرزند یکی ابو علی قاسم و دیگری ابو علی حمزه می باشد . بنابراین علی اشرف ( ع ) از طرف مادر حسنی و از طرف پدر حسینی است . شیخ مفید درباره علی اشرف می گوید : او فاضل ، جلیل ، پارسا ، با سخاوت و متولی صدقات حضرت رسول اکرم ( ص ) و حضرت علی ( ع ) بوده است . صاحب کتاب بحرالانساب در ذکر اولاد حضرت امام زین العابدین ( ع ) می نویسد ... اما رضی و اشرف در شهر سمنان افتادند ، در محله زاوغان وطن ساختند و ذریات ایشان بسیار شد .
بقعه امامزاده شامل حرم و رواق ایوان با کاشیکاری معرق و صحن و گنبد می باشد . حرم مطهر به صورت محوطه چهار گوش کوچکی است به ضلع 4/5 در 4/5 متر که سه درب از سه طرف به رواقهای طرفین و ایوان باز می شود و در سال 74 داخل حرم مطهر توسعه یافته است . وسط حرم قبر کوچکی قرار داشته است که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران نسبت به بازسازی قبر ، گنبد و همچنین ساخت ضریح مطهر به مانند ضریح حضرت ثامن الائمه علی ابن موسی الرضا ( ع ) در شهر اصفهان همت گماشته شد . در سال 65 نیز ضریح مطهر به همت هیئت امنا و اداره اوقاف و خود یاری مردم خیّر نصب گردید .مزار 73 نفر از شهدای شهر سمنان نیز در این امامزاده وجود دارد

/ 0 نظر / 18 بازدید