# مجموعه_گورستان_و_زیاتگاه_خالد_نبی
مجموعه گورستان و زیاتگاه خالد نبی در یک منطقه کوهستانی و در فاصله ۹۰ کیلو متری شمال شرق شهرستان گنبد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید