# طوفان_تندری_نوعی_از_آب_و_هوای_آشفته‌است_که_ویژگی_آ
طوفان تندری نوعی از آب و هوای آشفته‌است که ویژگی آن حضور آذرخش و اثر صوتی آن در جو زمین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید