# سنگ_نوشته_بقعه_مالک_گمشده_مکتوب
سنگ نوشته بقعه مالک گمشده مکتوب (شهرستان سنقرکلیایی).................بقعه مالک بقعه ای هشت ضلعی است که با شماره 767 در کارنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید