# خشکسالی_چیست؟
خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است . گرچه بسیاری به اشتباه آن را واقعه ای تصادفی و نادر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید