# جملات_زیبا_درباره_پدر
  جملات زیبا درباره پدر   دخـتــَــر کـه بــاشیمیـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـهدخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآآغــوش گــَرم پـــِدرتـهدخـتــَــر کـه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید