گیلان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 11 شهرستان ، 34 شهر، 27 بخش و 95 دهستان است:
1. آستارا
مرکز آن آستارا و دارای یک بخش به نام بخش مرکزی است. بخش مرکزی از سه دهستان به نام های حیران ، لوندویل و ویرمونی تشکیل شده است. جمعیت شهرستان آستارا بر اساس آخرین سرشماری 63254 نفر است. برخی مراکز دیدنی : مناطق ساحلی ، گردنه حیران ، مرداب استیل ،باغ عباس آباد در 4 کیلومتری آستارا به هشت پر، پناهگاه حمایت وحش آستارا ، بقعه شیخ تاج الدین محمد خیوی .
2. آستانه اشرفیه
مرکز آن شهر آستانه اشرفیه است. در محدوده این شهرستان دو شهر به اسامی آستانه اشرفیه و کیاشهر قرار دارند. این شهرستان از دو بخش و پنج دهستان تشکیل شده است.
بخش کیاشهر: دارای یک شهر و دو دهستان است. مرکز بخش کیاشهر و دهستان های آن دهگاه و کیاشهر است.
بخش مرکزی : دارای یک شهر و سه دهستان است. مرکز بخش ، شهر آستانه اشرفیه و دهستان های آن عبارت اند از : دهشال ، کیسم ، گورکا. جمعیت شهرستان بر اساس آخرین سرشماری 483و114 نفر است.
برخی مراکز دیدنی: سواحل دریا و صیدگاه های مختلف ماهی ، آرامگاه سید جلال الدین اشرف ، پل سفید ، پارک معین در آرامگاه دکتر محمد معین.
3. بندر انزلی
دارای یک بخش مرکزی و مرکز آن شهر بندر انزلی است. بخش مرکزی از دو دهستان تشکیل شده است و عبارت اند از دهستان چهار فرضیه و لیچارکی حسن رود.
جمعیت شهرستان بندر انزلی بر اساس آخرین سرشماری 827 و119نفر است.
برخی مراکز دیدنی : تالاب انزلی ، کاخ میان پشته ( موزه نیروی دریایی) ، دهکده ساحلی ، ساحل جفرود ، موج شکن ، اسکله ، بولوار ، پل های غازیان و انزلی ، برج ساعت ، ساختمان شهرداری ، شیلات غازیان ، پناهگاه حیات وحش کشک ، به مساحت 6701 هکتار در جنوب غربی انزلی ، پناهگاه حیات وحش سلکه ، با 360 هکتار وسعت در جنوب این شهر.

4. تالش
مرکز آن ، شهر هشت پر است. در محدوده ی این شهرستان چهار شهر به اسامی پره سر ، رضوان شهر ، ماسال و هشت پر قرار دارند. این شهرستان دارای سه بخش است: 
بخش رضوان شهر : دارای دو شهر به نام های رضوان شهر و پره سر و دهستان های آن خوشابر، دینا چای ، گیل دو لاب و ییلاقی ارده
بخش ماسا لو شاندرمن: دارای یک شهر و دو دهستان است. مرکز بخش شهر ماسال و دهستان های آن ماسال و شاندرمن
بخش مرکزی : دارای یک شهر و شش دهستان است. مرکز بخش ، شهر هشت پر و دهستان های آن اسالم، ساحلی جوکندان ، طولارود، تالش ، گرگان رود و لیسار است.
جمعیت شهرستان تالش بر اساس آخرین سرشماری 262420 نفر است.
برخی مراکز دیدنی : پارک جنگلی و ساحلی گیسم، جاده کوهستانی اسالم به خلخال ، منطقه ییلاقی آق اولر ، منطقه حفاظت شده لیسار ، قلعه لیسار ، آرامگاه سید شرفشاه ، اسپی مزگت دیناچال ، کاخ سردار امجد.
5. رشت
مرکز آن شهر رشت و دارای شش شهر به اسامی خشک بیجار ، خمام ، رشت ، سنگر ، کوچصفهان و لشت نشا است. این شهر از پنج بخش تشکیل شده است.
بخش خمام : دارای شهرهای خمام و خشک بیجار و دهستان های چاپارخانه ، چوکام ، حاجی بکنده ، خشک بیجار ، کته سر خمام و نوش خشک بیجار است.
بخش سنگر : مرکز بخش شهر سنگر و دهستان های آن اسلام آباد ، سراوان و سنگر است.
بخش کوچصفهان : مرکز بخش ، شهر کوچصفهان و دهستان های آن بلسبنه ، کنارسر و لولمان است.
بخش لشت نشا : مرکز بخش ، لشت نشا و دهستان های آن جیر دهنده ، لشت نشا ، علی آباد ، زیبا کنار و گفشه لشت نشا است.
بخش مرکزی : مرکز بخش ، شهر رشت و دهستان های آن پسیخان، پیر بازار ، حومه و لاکان.
جمعیت شهر رشت بر اساس آخرین سر شماری 715096 نفر است.
برخی مراکز دیدنی : پارک جنگلی سراوان ، باغ محتشم ( پارک شهر ) رشت ، عمارت کلاه فرنگی ، آرامگاه میرزا کوچک خان در سلیمان داراب ، میدان شهرداری ، بازار رشت ، عینک در غرب رشت ، شهر بازی ، محلات تاریخی ، کتابخانه ملی رشت ، موزه رشت ، صنایع دستی و حصیری ، مناطق ساحلی ، هتل و برج مرتفع اردوگاه صدا و سیما در زیبا کنار .

6. رودبار
مرکز آن شهر رودبار است و دارای یک بخش مرکزی و دو بخش دیگر است.
بخش رحمت آباد و بلوکات : مرکز بخش توتکابن و دهستان های آن بلوکات ، دشتوبل و رحمت آباد است.
بخش عمارلو : مرکز آن بخش جیرنده و دهستان های آن جیرنده ، خورگام و کلیشم است.
بخش مرکزی : دارای چهار شهر به نام های رستم آباد ، رودبار ، لوشان و منجیل است. دهستان های آن عبارت اند از : رستم آباد جنوبی ، رستم آباد شمالی و کلشتر
جمعیت شهرستان رودبار بر اساس آخرین سرشماری 113082 نفر است.
برخی مراکز دیدنی : سد منجیل ، درخت کهنسال سرو هرزویل ، مناطق و تپه های باستانی مانند مارلیک ، دشتی ، جوبن ، حلیمه جان ، توربین های بادی تولید برق ، آثار طبیعی ملی گیاه لیلیوم ( دوش چهل چراغ) در ارتفاعات داماش عمارلو ، کوه درفک.
7. رودسر
مرکز آن شهر رودسر و دارای شش شهر به نام های املش ، چابکسر ، رحیم آباد ، رودسر ، کلاچای و واجارگاه است وسه بخش دارد :
بخش املش : مرکز آن شهر املش و دهستان های آن املش جنوبی ، املش شمالی ، سمام و کجیه.
بخش رحیم آباد : مرکز آن شهر رحیم آباد و دهستان های آن اشکور سفلی ، اشکورعلیا ، سیار ستاق ، رحیم آباد و شوئیل است.
بخش مرکزی : دارای چهار شهر به نام های رودسر ( مرکز شهر و دهستان ) ، چابکسر ، کلاچای و واجارگاه و دهستان های آن اوشیان ، سیاهکارود، چینی جان و رضا محله است.
جمعیت شهرستان رودسر بر اساس آخرین سرشماری 202622 نفر است.
برخی مراکز دیدنی : میدان شهرداری ، کاخ نهارخوران ، بازار شهر رودسر ، باغ های چای و مرکبات ، رودخانه پل رود، منطقه سیاهکله رود و ییلاقات اشکور، آبشار سجیران ، آرامگاه ابوجعفر ثایری در میانده.

8. صومعه سرا
مرکز آن شهر صومعه سرا و دارای دو شهر و سه بخش است.
بخش تولم : مرکز آن شهر مرجقل و دهستان های آن تولم و هندخاله .
بخش مرکزی : مرکز بخش ، شهر صومعه سرا و دهستان های آن ضیابر، طاهرگوراب و کسما است.
بخش میرزا کوچک خان جنگلی : مرکز بخش روستای گوراب زرمیخ و دهستان های آن گوراب زرمیخ و مرکیه .
جمعیت صومعه سرا بر اساس آخرین سرشماری 136710 نفر است.
برخی مراکز دیدنی : مناره آجری گسکر ، باغ های چای ، مراکز پرورش کرم ابریشم ، مزارع توتون.
9 . فومن
مرکز آن شهر فومن و دارای سه شهر به نام های شفت ، فومن و ماسوله و دو بخش است.
بخش شفت : مرکز آن شهر شفت و دهستان های آن احمد سرگوراب ، جیرده و چوبر.
بخش مرکزی : دارای دو شهر به نام های فومن و ماسوله و دهستان های آن آلیان ، رودپیش ، سردار جنگل ، گشت ، گوراب پس ، لولما و ملاسرا است.
جمعیت شهرستان فومن بر اساس آخرین سرشماری 103192 نفر است.
برخی مراکز دیدنی :پارک کودک ، قلعه رودخان ، خرابه های قصر تاریخی در اله دار کوه ، ویرانه های قصر سلسله جادو در محلی به نام زرین کول.

10. لاهیجان
مرکز آن لاهیجان و دارای دو شهر به اسامی سیاهکل و لاهیجان است. بخش های آن :
بخش دیلمان : مرکز آن روستا ی دیلمان و دهستان های آن دیلمان و پیرکوه است.
بخش سیاهکل : مرکز آن شهر سیاهکل و دهستان های آن توتکی ، خرارود و مالفجان است.
بخش مرکزی : مرکز آن شهر لاهیجان و دهستان های آن آهندان ، بازکیاگوراب ، رودبنه ، شیرجوپشت، لفمجان ، لیالستان و لیل است.
جمعیت شهرستان لاهیجان بر اساس آخرین سرشماری 204302 نفر است.
برخی مراکز دیدنی : سلسله جبال شیطان کوه ، بولوار آزادی و استخر لاهیجان ، باغ های زیبای چای ، آرامگاه کاشف السلطنه ( موزه چای ایران ) ، پارک کودک ، پارک شهر ، بناهای تاریخی ، میدان سردار جنگل ( چهار پادشاه ) ، ایستگاه کشاورزی ، کارخانه های تولید چای خشک ، آرامگاه شیخ زاهد گیلانی و جاده کوهستانی سیاهکل به دیلمان ، مناطق تاریخی و ییلاقی اسپیلی و دیلمان .
11. لنگرود
مرکز آن شهر لنگرود و دارای سه شهر به اسامی لنگرود، کومله و شلمان و دارای یک بخش به نام بخش مرکزی است. دهستان های آن عبارت اند از : چاف ، دریا سر ، دیو شل ، کومله ، گل سفید و لات لیل .
برخی مراکز دیدنی : پل خشتی ، باغ های چای ، بقعه دوازده تن ملاط ، پارک شهر ، پناهگاه حیات وحش امیر کلایه ، محله ها ، بقعه آقا سید حسن ، باغ های مرکبات ، ساحل ماسه ای و منطقه تفریحی چمخاله

/ 0 نظر / 19 بازدید