گوی آذرخش یا آذرخش گلوله‌ای پدیده‌ای است که اغلب در هنگام توفان‌های تندری ه‌صورت توده‌ای از هوای با تابش شدید به شکل کره  به‌مدت چند لحظه دیده می‌شود. دانشمندان درحال ساختن مدلی آزمایشگاهی برای توصیف این پدیده هستند

/ 0 نظر / 20 بازدید