از کلیه افراد خانواده بخواهید، برای آمادگی در موارد اضطراری، فهرست زیر را تکمیل کنند. سپس دور هم جمع شوید تا در مورد برنامه زمین لرزه خانه شخصی تان بحث کنید و تصمیمهای قطعی بگیرید. فهرستی  از یک یا چند نقطه امن در هر اتاق خانه تهیه کنید و درباره آنها با هم مشورت کنید.

 

اتاق خواب.......

اتاق نشیمن.......

آشپزخانه........

 

یک نقطه امن  برای ملاقات یکدیگر بعد از توقف زلزله انتخاب کنید.

نقطه ملاقات........

 

یکی از اعضای خانواده یا یک دوست را که خارج از شهر زندگی می کند، به عنوان فرد مورد تماس خانوادگی، انتخاب کنید.

نام فرد مورد تماس خانواده...........

نشانی و شماره تلفن..............

کیف امداد و نجات را آماده کنید.

محل قرار دادن کیف امداد و نجات............

دستورالعملهای مربوط به نحوه قطع برق، گاز، آب، تلفن و ... را بنویسید.

 

 

کابینتهایی که اشیای سنگین، شکستنی و قیمتی در آنها قرار می گیرد، را با چفت و پیچ محکم کنید.

 

 

 

آب گرمکن را به دیوار متصل کنید.

 

 

قفسه های کتاب را به دیوار پیچ کنید.

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید