سید محمد صادق  دریاباری .. فرزند سید صدر دریاباری           ..

 تحصیلات..- کارشناسی بهداشت محیط (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

- کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (اهواز)

تجربیات کاری:

- کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید) - از ۱۳۷۹ تا کنون

- مشاور اجرایی و بهداشتی ریاست محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید - از ۱۳۸۵ تا کنون

- مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران - سال ۱۳۷۷

- کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مرکز بهداشت شمال تهران) - از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷

 - کارشناس بهداشت محیط مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید - از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳

- کاردان بهداشت محیط (استان خوزستان - جبهه های جنگ تحمیلی) - از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ 

- مدیریت امور ورزشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران - از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵

- مشاور بهداشت شهرداری های مناطق تهران

- عضو انجمن علمی بهداشت محیط و متخصصان محیط زیست

- مدیریت گروه بهداشت سازمان هلال احمر تهران (مهارت)

-مدیریت تشکل غیر دولتی و زیست محیطی "حامیان طبیعت پاک"

- مدرس آموزشگاه ها و مراکز آموزش عالی و بهداشتی درمانی

- کارشناس آمار برنامه و بودجه

- همکاری مستمر با موسسات خیریه

- همکاری با جهاد کشاورزی

- همکاری با سازمان تربیت بدنی

- همکاری با سازمان مراتع و جنگل ها و منابع طبیعی

- عضو تیم های باشگاهی فوتبال تهران در دهه ۶۰

- دارای عناوین قهرمانی دو و میدانی و فوتبال در دانشگاه ها

تحقیقات و طرح های اجرایی:

- بررسی وضعیت جمع آوری و دفع مواد زائد بیمارستان های تهران (پایان نامه کارشناسی ارشد)

- مبتکر طرح مبارزه با حشرات و جوندگان موذی در شهرداری های تهران

-  ورزش های همگانی و محیط زیست

- اصول بهداشت محیط در بیمارستان ها

- مجری طرح خانه محله در شهرداری منطقه ۱۴ تهران

- گردشگری ساحل و اثرات زیست محیطی آن

- تفکیک زباله از مبدا در شهرداری های مناطق تهران   

/ 0 نظر / 12 بازدید